Aleksander Pełczyński

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1958 Poland
Dissertation: Własności izomorficzne przestrzeni Banacha związane ze słabą zbieżnością bezwarunkową szeregów [Isomorphic properties of Banach spaces connected with weak unconditional convergence of series]

Advisor: Stanislaw Mazur

Students:
Click here to see the students ordered by family name.

NameSchoolYearDescendants
Figiel, Tadeusz1
Nielsen, Niels23
Wojtaszczyk, PrzemysławInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences19739
Tomczak-Jaegermann, NicoleUniwersytet Warszawski19749
Szarek, StanisławPolska Akademia Nauk19798
Wojciechowski, MichałInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences19934
Wojtyński, Wojciech

According to our current on-line database, Aleksander Pełczyński has 7 students and 61 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 45917 for the advisor ID.