Aleksander Pełczyński

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1958 Poland
Dissertation: Własności izomorficzne przestrzeni Banacha związane ze słabą zbieżnością bezwarunkową szeregów [Isomorphic properties of Banach spaces connected with weak unconditional convergence of series]

Advisor: Stanislaw Mazur

Students:
Click here to see the students listed in chronological order.

NameSchoolYearDescendants
Figiel, Tadeusz1
Nielsen, NielsInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences197214
Szarek, StanisławPolska Akademia Nauk197912
Tomczak-Jaegermann, NicoleUniwersytet Warszawski197410
Wojciechowski, MichałInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences19935
Wojtaszczyk, PrzemysławInstitute of Mathematics, Polish Academy of Sciences197310
Wojtyński, Wojciech

According to our current on-line database, Aleksander Pełczyński has 7 students and 59 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 45917 for the advisor ID.