Hanna Marcinkowska

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1957 Poland
Dissertation: Własności potencjałów równania parabolicznego określonego na rozmaitości riemanowskiej
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor: Stanislaw Mazur

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 86234 for the advisor ID.