M. J. H. Kool


Ph.D. Universiteit Utrecht 1999 Netherlands
Dissertation: Die conste vanden getale: Een studie over Nederlandstalige rekenboeken uit de vijftiende en zestiende eeuw, met een glossarium van rekenkundige termen.

Advisor: Henk (Hendrik Jan Maarten) Bos

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 75156 for the advisor ID.