Tinne Hoff Kjeldsen

MathSciNet


Ph.D. Roskilde University 1999 Denmark
Dissertation: En kontekstualiseret matematikhistorisk analyse af ikke-lineær programmering: udviklingshistorie og multipel opdagelse

Advisor: Anders Hede Madsen

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 43915 for the advisor ID.