Jacek Rajkow-Krzywicki

MathSciNet


Ph.D. Politechnika Warszawska 1977 Poland
Dissertation: Zastosowania liczb strukturalnych w teorii grafów i w teorii maszyn
Mathematics Subject Classification: 05—Combinatorics

Advisor 1: Tadeusz Traczyk

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 309001 for the advisor ID.