Maria Orłowska

MathSciNet


Ph.D. Politechnika Warszawska 1980 Poland
Dissertation: Algebraiczne i topologiczne własności modeli baz danych systemów z niepełną informacją
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Tadeusz Traczyk

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 308995 for the advisor ID.