Jan Doelman


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1962 Netherlands
Dissertation: De verwijdering van zwavel en stikstof uit minerale oliën door katalytisch hydrogeneren

Advisor 1: Johannes Cornelis Vlugter
Advisor 2: Hein I. Waterman

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 308180 for the advisor ID.