Józef Zderkiewicz

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1972 Poland
Dissertation: O krzywiźnie i promieniu Beta - wypukłości w pewnych klasach funkcji holomorficznych i jednolistnych
Mathematics Subject Classification: 30—Functions of a complex variable

Advisor 1: Witold Janowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 173069 for the advisor ID.