Jadwiga Waszkiewicz

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1972 Poland
Dissertation: O pewnych zagadnieniach ekstremalnych w rodzinie funkcji jednolistnych ograniczonych z dołu w kole K ((0,0), 1)
Mathematics Subject Classification: 30—Functions of a complex variable

Advisor 1: Witold Janowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 173064 for the advisor ID.