Jan Maciulewicz


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1964 Poland
Dissertation: Twierdzenia o zniekształceniu modułu pochodnej sferycznej w klasie funkcji holomorficznych, jednolistnych, organiczonych i k-symetrycznych w kole jednostkowym
Mathematics Subject Classification: 30—Functions of a complex variable

Advisor 1: Witold Janowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 172493 for the advisor ID.