Witold Czapliński


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1960 Poland
Dissertation: O prawdopodobieństwie bezpieczeństwa konstrukcji i pewnych jego zastosowaniach w obliczeniach wytrzymałości konstrukcji

Advisor 1: Zygmunt Zahorski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 171907 for the advisor ID.