Janina Staniszewska


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1962 Poland
Dissertation: O zbiorze punktów rozbieżności szeregów potęgowych ciągłych na obwodzie koła zbieżności
Mathematics Subject Classification: 40—Sequences, series, summability

Advisor 1: Zygmunt Zahorski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 171904 for the advisor ID.