Gijsbert van Hennekeler


Math. Mag. et Phil. Nat. Doct. Rijksuniversiteit Groningen 1855 Netherlands
Dissertation: Verhandeling over de primitieve wortels van alle getallen, en hunne toepassing op de decimale breuken
Mathematics Subject Classification: 11—Number theory

Advisor 1: Willem Adriaan Enschedé

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 145063 for the advisor ID.