Anthony van Eldik


Ph.D. Universiteit Leiden 1898 Netherlands
Dissertation: Metingen van de capillaire stijghoogte der vloeibare phase van een mengsel van twee stoffen bij evenwicht met de gasphase

Advisor 1: Heike Kamerlingh Onnes

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 144140 for the advisor ID.