Eliza C. de Vries


Ph.D. Universiteit Leiden 1893 Netherlands
Dissertation: Metingen over den invloed van de temperatuur op de capillaire stijghoogte bij aether, tusschen den kritischen toestand en het kookpunt van aethyleen

Advisor 1: Heike Kamerlingh Onnes

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 144138 for the advisor ID.