Cornelis Romers


Ph.D. Universiteit van Amsterdam 1948 Netherlands
Dissertation: Ammoniumtetrametafosfaat : bepaling van de kristalstructuur en beschouwing over de nauwkeurigheid der toegepaste Fourier-sommaties

Advisor 1: Jan Arnold Albert Ketelaar
Advisor 2: Carolina Henriëtte MacGillavry

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 133552 for the advisor ID.