There are 25 mathematicians whose last name begin with SHV.


Shvai, Nadiya Taras Shevchenko National University of Kyiv 2015
Shvalb, Nir Technion-Israel Institute of Technology 2007
Shvarts, Grigory Lomonosov Moscow State University 1981
Shvartsman, Alexander Brown University 1992
Shvartsman, Arnold Odessa State University 1940
Shvartsman, Efim Voronezh State University
Shvartsman, Ilya Wayne State University 2003
Shvartsman, Lyudmila Voronezh State University 1985
Shvartsman, Mikhail University of Maryland College Park 1994
Shvartsman, Osip Lomonosov Moscow State University 1973
Shvartsman, Pavel Yaroslavl State University
Shvartsman, Polina Vasyl Karazin Kharkiv National University
Shvartz, Dmitriy
Shvaya, Krystyna Lomonosov Moscow State University 1988
Shvedov, Alexey 1980
Shvedov, Igor Steklov Institute of Mathematics 1961
Shveikin, P. Zhukov's Military Air Force Engineering Academy 1960
Shveinik, I. Novosibirsk State University 1962
Shvets, Aleksandr Institute of Mathematics of National Academy of Sciences of Ukraine 1983
Shvets, Yelena University of California, Berkeley 2004
Shvetsov, Yurii Montana State University 2003
Shvetsova, Olga California Institute of Technology 1995
Shvitra, Donatas Institute of Mathematics, National Academy of Sciences of Belarus 1977
Shvydkoy, Roman University of Missouri - Columbia 2001
Shvyrev, Boris Voronezh State University 1983