There are 3 mathematicians whose last name begin with MACZ.


Mączka, Czesław Uniwersytet Jagielloński 1980
Mączyńska, Zofia Uniwersytet Jagielloński 2011
Maczynski, Maciej Politechnika Warszawska 1966