There are 6 mathematicians whose last name begin with LEUC.


Leucht, Bärbel Universität Rostock 1989
Leuchtmann, Pascal Beat ETH Zürich 1987
Leuckart, Rudolf Georg-August-Universität Göttingen 1845
Leuckart, Rudolf Georg-August-Universität Göttingen 1847
Leuckart, Rudolf Justus-Liebig-Universität Gießen 1861
Leucker, Martin Rheinisch-Westfälische Technische Hochschule Aachen 2002