Martine Reynaert

MathSciNet


Dr.Sc. Katholieke Universiteit Leuven 1981 Belgium
Dissertation: Het kritisch gedrag van het twee-dimensionaal spin S = 1/2 XY-model door middel van een lineaire renormalisatiegroep transformatie
Mathematics Subject Classification: 82—Statistical mechanics, structure of matter

Advisor: Rafael Dekeyser

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 96887 for the advisor ID.