Viljan Mahnic


Ph.D. University of Ljubljana 1989 Slovenia
Dissertation: Optimizacija poizvedovanj v relacijskih podatkovnih bazah, ki so realizirane s pomo▒~Mjo mrežnih datotek
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Boštjan Vilfan
Advisor 2: Tomaž Mohorič

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 81267 for the advisor ID.