Susanah J. M. Brits

MathSciNet


Ph.D. Rand Afrikaans University 1987 SouthAfrica
Dissertation: Voorwaardelik gespesifiseerde inferensie: Rangnommer vooraftoetsprosedures vir die verewekansigde blokontwerp en die genestelde ontwerp

Advisor: Hermanus H. Lemmer

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 75768 for the advisor ID.