Adam Wojciech Bojańczyk

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1981 Poland
Dissertation: Rozwiązywanie równań algebraicznych w różnych modelach obliczeń równoległych
Mathematics Subject Classification: 65—Numerical analysis

Advisor 1: Henryk Woźniakowski

Student:

NameSchoolYearDescendants
Adams, GaryCornell University2000

According to our current on-line database, Adam Bojańczyk has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 73554 for the advisor ID.