Nicolaas Pieter Kapteyn


Matheseos et Philosophiae naturalis Doctor Universiteit Utrecht 1872 Netherlands
Dissertation: Over de rekening met symbolen en de toepassing daarvann op de integratie van differentiaal-vergelijkingen

Advisor: Cornelius Hubertus Carolus Grinwis

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 65941 for the advisor ID.