Czesława Tokarczyk

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 1979 Poland
Dissertation: Najeżenie i struktury indukowane na 2-wymiarowych powierzchniach w 4-wymiarowej eliptyczne przestrzeni Podkowyrina

Advisor: Andrzej Szybiak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 60595 for the advisor ID.