Wiesław Grygierzec

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 2000 Poland
Dissertation: Równania różniczkowe dla momentów pól losowych spełniających równania ewolucyjne

Advisor: Bolesław Szafirski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 60467 for the advisor ID.