Elżbieta Motyl


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 1999 Poland
Dissertation: Dyskretyzacja stacjonarnych równań Naviera-Stokesa w dwu- i trójwymiarowych obszarach ograniczonych

Advisor: Bolesław Szafirski
Advisor 2: Konstanty Holly

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 60465 for the advisor ID.