Leslaw Wlodzimierz Szczerba


Ph.D. Uniwersytet Warszawski 1968 Poland
Dissertation: Metamatematyczne własności desarguesowskiej geometrii afinicznej (Metamathematical properties of Desarguesian affine geometry) [in Polish]

Advisor 1: Wanda Szmielew

Student:

NameSchoolYearDescendants
Pledger, KennethUniwersytet Warszawski1981

According to our current on-line database, Leslaw Szczerba has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 35198 for the advisor ID.