Johannes Cornelissen


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1957 Netherlands
Dissertation: Viskositeit en andere physische constanten in afhankelijkheid van temperatuur en chemische structuur: Onderzoek van minerale oliën, siliconen en enkele andere technisch belangrijke producten

Advisor 1: Hein I. Waterman

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 306884 for the advisor ID.