Remmet Priester


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1929 Netherlands
Dissertation: Bijdrage tot de kennis van eenige voor de reukstofindustrie belangrijke aromatische allyl- en propenyl-verbindingen

Advisor 1: Hein I. Waterman

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 306818 for the advisor ID.