Darcy van der Want


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1939 Netherlands
Dissertation: Cellulose-natriumhydroxyde-water: De opname van natriumhydroxyde en water door watten, bij loogconcentraties van 0-50%

Advisor 1: Hein I. Waterman
Advisor 2: Willem Reinders

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 306624 for the advisor ID.