Hendricus Gerardus Loos


Ph.D. Technische Universiteit Delft 1952 Netherlands
Dissertation: Enige beschouwingen over de grenslaaginterferentie bij de aansluiting van een draagvlak en een wand

Advisor 1: Lambertus Johannes Folkert Broer

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 304365 for the advisor ID.