Piotr Mankiewicz

MathSciNet


Ph.D. Institute of Mathematics, Polish Academy of Sciences 1969 Poland
Dissertation: O ciągłości w topologii indukowanej funkcjonałów ciągowo ciągłych na podprzestrzeniach przestrzeni liniowej lokalnie wypukłej
Mathematics Subject Classification: 46—Functional analysis

Advisor 1: Wojciech Słowikowski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 302822 for the advisor ID.