Willem Frits de Groot


Ph.D. Universiteit Leiden 1913 Netherlands
Dissertation: De theorie der kwadratische vormen van oneindig vele veranderlijken en hare toepassing op de lineaire integraalvergelijkingen

Advisor 1: Jan Cornelis Kluyver

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 300695 for the advisor ID.