Karel Spruit


Ph.D. Universiteit Leiden 1920 Netherlands
Dissertation: Theorie der asymptotische reeksen en haar toepassingen op de gewone lineaire differentiaalvergelijkingen met eenwaardige coëfficienten

Advisor 1: Jan Cornelis Kluyver

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 300692 for the advisor ID.