Anita Movik Simensen


Ph.D. Universitetet i Agder 2022 Norway
Dissertation: Matematiske læringsmuligheter for alle. En styrkebasert flerkasusstudie om elever som presterer lavt i matematikk sin deltakelse i heterogene smågrupper
Mathematics Subject Classification: 97—Mathematics education

Advisor 1: Pauline Vos
Advisor 2: Anne Berit Fuglestad
Advisor 3: Mirjam Harkestad Olsen

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 283335 for the advisor ID.