Marcin Alan Tunia


Ph.D. Politechnika Warszawska 2018 Poland
Dissertation: Nowy model adaptacyjny usługi niezaprzeczalności wykorzystującej twarde i miękkie mechanizmy bezpieczeństwa
Mathematics Subject Classification: 68—Computer science

Advisor 1: Zbigniew Adam Kotulski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 243616 for the advisor ID.