Stefan Ziemba

MathSciNet


Ph.D. Akademia Górniczo-Hutnicza 1949 Poland
Dissertation: Walec kołowy pełny o skończonej długości pod działaniem sił osiowo ściskających
Mathematics Subject Classification: 74—Mechanics of deformable solids

Advisor 1: Wacław Olszak

Student:

NameSchoolYearDescendants
Kaliski, SylwesterWojskowa Akademia Techniczna195425

According to our current on-line database, Stefan Ziemba has 1 student and 26 descendants.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 230042 for the advisor ID.