András Gábor

MathSciNet


Ph.D. University of Szeged 2004 Hungary
Dissertation: Klasszikus integrálható rendszerek és dinamikai r-mátrixok vizsgálata
Mathematics Subject Classification: 37—Dynamical systems and ergodic theory

Advisor 1: László Gy. Fehér

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 225024 for the advisor ID.