Ewa Barbara Żarnecka-Biały

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Jagielloński 1965 Poland
Dissertation: Modalne rachunki zdaniowe i ich zastosowania w formalizacji funktorów nie-ekstensjonalnych
Mathematics Subject Classification: 03—Mathematical logic and foundations

Advisor 1: Kazimierz Pasenkiewicz

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 206071 for the advisor ID.