Tadeusz Huskowski

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Wrocławski 1961 Poland
Dissertation: O pewnych zagadnieniach geometrii afinicznej i zagadnieniach zanurzania przestrzeni o koneksji afinicznej w przestrzeni afinicznej (On certain problems of affine geometry and problems of an embedding of an affine connected space into the affine space)
Mathematics Subject Classification: 53—Differential geometry

Advisor 1: Władysław Ślebodziński

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 203436 for the advisor ID.