Lidia Maurin

MathSciNet


Ph.D. Polska Akademia Nauk 1958 Poland
Dissertation: O Fourierowskim rozwiązywaniu zagadnień mieszanych w dowolnych obszarach dla pewnej klasy niejednorodnych układów równwń różnicz kowych o pochodnych cząstkowych

Advisor 1: Tadeusz (Tadé) Ważewski

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 195591 for the advisor ID.