Jerzy Połubiński

MathSciNet


Ph.D. Politechnika Łódzka 1979 Poland
Dissertation: O pewnych klasach szeregów funkcyjnych i ich zastosowaniach do równań rózniczkowych
Mathematics Subject Classification: 34—Ordinary differential equations

Advisor 1: Izydor Wieslaw Dziubiński

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 191013 for the advisor ID.