Wacław Sklinmont


Ph.D. Politechnika Łódzka 1977 Poland
Dissertation: Pewne zastosowanie macierzy wielowymiarowych w wielozmiennych metodach statystycznych
Mathematics Subject Classification: 62—Statistics

Advisor 1: Izydor Wieslaw Dziubiński

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 191010 for the advisor ID.