Marcin Studniarski

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1980 Poland
Dissertation: O uogólnionych pochodnych cząstkowych i dyskretnej zasadzie maksimum
Mathematics Subject Classification: 35—Partial differential equations

Advisor 1: Leon Mikołajczyk

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 182733 for the advisor ID.