Jerzy Jaroń


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1958 Poland
Dissertation: O lokalnych własnościach relacji "tau" K.Kuratowskiego i ich związkach z teorią wymiaru (On local properties of K. Kuratowski's "tau" relation and their connections to dimension theory)
Mathematics Subject Classification: 54—General topology

Advisor 1: Kazimierz Kuratowski

Student:

NameSchoolYearDescendants
Tchoń, KrzysztofPolitechnika Wrocławska1975

According to our current on-line database, Jerzy Jaroń has 1 student and 1 descendant.
We welcome any additional information.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 176499 for the advisor ID.