Michał Sidorczyk

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1999 Poland
Dissertation: Problem Dirichleta dla równań różniczkowych rzędu 2k. Istnienie rozwiązań i ich ciągła zależność od parametrów
Mathematics Subject Classification: 34—Ordinary differential equations

Advisor 1: Stanisław Walczak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 172631 for the advisor ID.