Urszula Łędzewicz

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1983 Poland
Dissertation: Zasada ekstremum dla zadań sterowania optymalnego z mieszanymi ograniczeniami
Mathematics Subject Classification: 49—Calculus of variations and optimal control

Advisor 1: Stanisław Walczak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 172626 for the advisor ID.