Joanna Matula

MathSciNet


Ph.D. Uniwersytet Łódzki 1981 Poland
Dissertation: Twierdzenia o istneniu rozwiązań oraz warunki konieczne optymalności dla pewnych zadań ekstremalnych
Mathematics Subject Classification: 49—Calculus of variations and optimal control

Advisor 1: Stanisław Walczak

No students known.

If you have additional information or corrections regarding this mathematician, please use the update form. To submit students of this mathematician, please use the new data form, noting this mathematician's MGP ID of 172624 for the advisor ID.